0225.2225.080

  • Nền trang con

Gia công cơ khí chính xác

 

- Gia công theo bản vẽ yêu cầu bằng các công nghệ: Phay, Tiện, CNC, Ðột dập NC, cắt Laser, cắt Plasma, cắt dây CNC...
- Máy: Thiết kế, chế tạo đồ gá, gia công các chi tiết: Ðồ gá, Jig kiểm, dưỡng kiểm, các chi tiết cơ khí chính xác, linh kiện robot