0225.2225.080

  • Nền trang con

Thương mại

- Cung cấp đồ dùng văn phòng phẩm, nội thất văn phòng, dụng cụ cầm tay
- Cung cấp các thiết bị điện tử viễn thông,đồ dùng gia đình
- Cung cấp vật tư điện nước, kim loại màu, phôi thép các loại
- Cung cấp thiết bị cơ khí, kim khí, linh kiện và máy móc