0225.2225.080

  • Nền trang con

Phòng chống Virus Corona tại Quang Minh

31-01-2020 02:30:59

Gửi các tổ trưởng và các cấp quản lý

 

Em gửi thông báo về việc phòng chống Virus Corona mọi người xem và phổ biến tới toàn bộ nhân viên bộ phận mình, nhà cung cấp giúp em.

Ngoài ra, mọi người nhắc nhở nhân viên làm việc tại RRC chú ý thực hiện nghiêm túc thông báo của RRC về việc phòng chống virus Corona. (Chi tiết xem file đính kèm)

 

Em cảm ơn ạ

 

VU THI PHUONG THAO

QUANG MINH PRODUCTION TRADING CO., LTD.

Add: Plots 62 to 68, Lot N4, Du Nghia Apartment – Le Thien Village – An Duong Dist – Hai Phong City.

Điện thoại: 02252 225 080         Fax: 02253 588 756

Mobile: 0962333306

E-mail: [email protected]